Kuo užuojauta skiriasi nuo empatijos?

 

Galima jausti daug įvairių emocijų klausant kito žmogaus pasakojimo apie ištiktą krizę ar nelaimę – vieni užjaučia, kiti prijaučia, o treti išlieka abejingi. Visgi dažniausiai kylantys jausmai yra empatija arba užuojauta. Nors šie žodžiai dažnai naudojami kaip sinonimai ir tikrai turi panašumų, šiose jautriose sąvokose slypi du skirtingi apibrėžimai.

KAS YRA UŽUOJAUTA?

Užuojauta yra jausmas, kuris užgimsta susidūrus su kito žmogaus kančia. Pagrindinis užuojautą jaučiančio žmogaus noras – užkirsti kelią kito žmogaus skausmui (tiek emociniam, tiek fiziniam ar kt.). Taip pat, dažnai užuojauta gali pasireikšti kaip atsakas į empatiją ir sukurti norą imtis veiksmų.

Užuojauta:

  • yra lydima gailesčio jausmo ir susirūpinimo kito žmogaus kančia, nelaime;
  • nebūtinai leidžia suprasti kito žmogaus jausmus;
  • yra aktyvi – motyvuoja ištiesti pagalbos ranką;
  • yra tyčinė, apgalvota, sąmoninga.

Užjaučiančio žmogaus kalba – „Matau tavo skausmą. Kaip aš galėčiau tau padėti?“

KAS YRA EMPATIJA?

Empatija yra gebėjimas matyti save kito žmogaus „kailyje“, suprantant situaciją, emocijas ir jausmus. Empatiją jaučiančio žmogaus siekis – susitapatinti.  Tai nėra tik kito žmogaus emocijų suvokimas, tai – jų supratimas.

Yra 3 empatijos tipai:

  1. Emocinė empatija – tai susitapatinimas su kito žmogaus emocijomis. Ji yra paremta žmogaus intuicija;
  2. Kognityvinė empatija – kito žmogaus požiūrio, nuomonės ar perspektyvos supratimas išminties, ar tam tikrų žinių, o ne emocijų pagalba. Šis tipas apibūdinamas kaip įgūdis, glaudžiai susijęs su emociniu intelektu;
  3. Užjaučianti empatija (empatiškas rūpestis) – ši apima ne tik kitų žmonių supratimą, bet ir skatina imtis veiksmų siekiant padėti. Tai yra užuojautos ir empatijos derinys, būdingas itin rūpestingiems asmenims.

Empatija:

  • pasižymi gebėjimu atpažinti ir suprasti kito žmogaus jausmus;
  • yra inertiška – nebūtinai motyvuoja padėti;
  • gali išsekinti. Nesiliaujamai dėl kitų žmonių išgyvenimų besijaudinantis asmuo gali patirti emocinį išsekimą.

Empatiško žmogaus kalba – „Aš matau ir suprantu tavo skausmą“

ESMINIAI SKIRTUMAI

Empatija yra kupina supratimo, leidžiančio susitapatinti su problemos akivaizdoje esančiu žmogumi. Empatijos negalima kontroliuoti. Tuo tarpu, užuojauta yra apibūdinama kaip sąmoningas veiksmas, kurį galima valdyti. Nors užuojauta yra lydima jokios naudos neturinčio gailesčio (žmonės, kuriems reikalinga pagalba dažniau siekia supratimo, o ne gailesčio), ji taip pat skatina suteikti užjaučiamam žmogui reikalingą pagalbą.

Taigi, svarbu suvokti, kad be užuojautos, vien empatijos gali neužtekti tam, kad būtų imtasi veiksmų kito žmogaus kančiai įveikti, o užuojauta be empatijos bus tik veiksmas be gilesnio kenčiančio žmogaus emocijų ir jausmų supratimo.

RŪPESTINGIAUSI ASMENYS – IR EMPATIŠKI, IR UŽJAUČIANTYS

Empatija aprėpia ryšį ir supratimą, todėl dažnai empatiški žmonės yra raminantys ir geba užmegzti pasitikėjimo kupiną santykį su žmogumi, kuriam reikia pagalbos. Užjaučiančia empatija pasižymintys asmenys yra geriausi padėjėjai nelaimės, krizės, konflikto ar bet kokio kito nutikimo akivaizdoje, todėl dažnai savo gyvenimą įprasmina besirūpinant kitais, siekdami jiems padėti. Apibendrinant, užuojauta ir empatija yra puikiai vienas kitą papildančios emocijos, kurių kombinacija atrandama pačiose rūpestingiausiose asmenybėse.